Balance Board แผ่นฝึกการทรงตัว

  • 850.00 ฿


Balance Board แผ่นฝึกการทรงตัว

ขนาดใหญ่ 850 บาท: สูง 8 cm มุมเอียง 25 องศา จุดสูงสุดตอนเอียง 16 CM

ประโยชน์

•เพื่อฝึกการทรงตัว
ช่วยในการฝึกการรับรู้อากัปกิริยา (proprioceptive) ซึ่งเป็นจิตใต้สำนึกที่สัมผัสถึงตำแหน่งต่างๆของร่างกายและข้อต่อ ซึ่งจะมีส่วนเกี่ยวกับการใช้ระบบประสาท เส้นเอ็น กล้ามเนื้อ และข้อต่อต่างๆ ยกตัวอย่างประโยชน์เช่น ในกรณีของการวิ่งขึ้นเขาลงเขา จะลดโอกาสที่จะทำให้เกิดข้อเท้าพลิกเนื่องจากนักกีฬาจะรู้ตำแหน่งของร่างกายตลอดเวลา ทำให้ถ่ายน้ำหนักไปยังส่วนต่างๆได้ทัน

•เสริมสร้างกล้ามเนื้อ
สมองจะสั่งงานให้กล้ามเนื้อทุกมัดใช้งานเพื่อที่จะทำให้ร่างกายตรงให้มากที่สุด ดังนั้นหากนำการออกกำลังกายทั่วไปเช่น 7-minutes workout มาใช้ร่วมกับ Balance Board จะทำให้กล้ามเนื้อมัดต่างๆด้ใช้งานร่วมกัน ซึ่งโดยปกติแล้วการออกกำลังกายท่าต่างๆนั้นจะใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆเสียเป็นส่วนมาก

•ฝึกสมองและระบบประสาท
เนื่องจากสมองต้องสั่งงานกล้ามเนื้อทั่วต่างๆทั่วร่ากายจึงเป็นการฝึกสมองและระบบประสาทที่ทำหน้าที่เป็นตัวส่งสัญญาณต่างๆจากสมองไปยังกล้ามเนื้อมัดต่างๆอีกด้วย

•ป้องกันการบาดเจ็บ
หากมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงแล้วก็จะลดโอกาสในการบาดเจ็บที่เกิดจากเส้นเอ็นและกระดูกได้ เนื่องจากกล้ามเนื้อจะคอยรับแรงกระแทกเพื่อไม่ให้แรงนั้นไปกระทบถึงเอ็นและกระดูก ทั้งนี้ยังรวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ออกกำลังกายด้วย เช่น อาการเจ็บเข่าที่เกิดในขณะวิ่ง เนื่องจากกล้ามเนื้อแข็งแรงไม่เท่ากัน เกิดการดึงของกล้ามเนื้อที่แข็งแรงกว่าทำให้ร่างกายบิดผิดรูป ซึ่งอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า

•ฝึกสมาธิ
การยืนอยู่แผ่นฝึการทรงตัวนี้ จำเป็นที่จะต้องใช้สมาธิในระดับหนึ่ง หากขาดสมาธิก็จะทำให้สูญเสียการทรงตัว

•ลดพุง
สามารถช่วยลดพุงที่เกิดจากกล้ามเนื้อท้องชั้นในไม่แข็งแรงได้ มีประโยชน์คล้ายๆกับการทำ Planking เนื่องจากระหว่างที่ทรงตัวอยู่ผู้ฝึกจำเป็นต้องเกร็งหน้าท้องเพื่อที่จะให้รัษาสมดุลย์ที่ Core Body อีกด้วย

ข้อควรระวัง
•ไม่ควรใช้แผ่นฝึกการทรงตัวบนพื้นผิวที่ลื่น เช่น กระเบื้อง
• ควรใช้แผ่นฝึกการทรงตัวบนพรม หรือ หาผ้ารองแผ่นฝึกการทรงตัวเพื่อไม่ให้ลื่น
• ในการฝึกแรกๆควรที่จะยืนใกล้กำแพงหรือเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถรับแรงได้ เช่น โต๊ะ หรือเก้าอี้
•หากเสียการทรงตัวให้ทิ้งน้ำหนักไปที่เท้าข้างใดก็ได้เพื่อให้ของของแผ่นฝึกการทรงตัวแตะกับพื้น

Credit:
http://livehealthy.chron.com/wobble-board-benefits-5223.html
http://livehealthy.chron.com/benefits-balance-board-2866.ht…
http://www.livestrong.com/art…/34421-balance-board-benefits/