SloshLFC-(Low Foam Cleaner)

 • 350.00 ฿


SloshLFC-(Low Foam Cleaner) ใช้สำหรับทำความสะอาดเกลือ, คลอรีน, กลิ่น, เชื้อรา, ตะไคร้น้ำ และแบคทีเรีย. ผลิตภัณฑ์ใช้สำหรับทำความสะอาด BC Bladders และสาย, ถุงน้ำในเป้น้ำและท่อน้ำ, ขวดน้ำ และอื่นๆ
 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • สำหรับถุงน้ำ, สายท่อน้ำดื่ม, และภาชนะใส่เครื่องดื่มต่างๆ
 • แค่ทาให้ทั่ว เขย่า และก็ล้างออก
 • สูตรโฟมน้อย
 • ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
 • สำหรับขจัดกลิ่น, ตะไคร้, เชื้อรา, และแบคทีเรีย
SloshLFC-(Low Foam Cleaner) removes salt, chlorine, odors, organic residue, mold, algae & bacteria. Its low foaming properties & special disinfectants make it the perfect cleaning solution for products such as BC bladders & hoses, drinking bladders & hoses, water bottles & more. Use sloshLFC in conjunction with slosh cleaner/conditioner to boost cleansing properties.
FEATURES:
 • ECO friendly, non-toxic formula
 • Works on internal bladders, hoses & drink containers
 • Just squirt, shake & rinse
 • Special low foam formula
 • Natural & Biodegradable
 • Treats odors, algae & bacteria