กระเป๋าจักรยาน B&W สำหรับเช่า

กระเป๋าจักรยาน Hard Case ของ B&W International จากประเทศเยอรมนี เหมาะสำหรับการปกป้องจักรยานในการเดินทาง

แพคเกจ
5 วัน 1190 บาท
7 วัน  1490 บาท
14 วัน 2500 บาท


*ไม่รวมวันมารับและมาส่งคืน

ค่ามัดจำ 5000 บาท รับเฉพาะเงินสดและโอนธนาคารเท่านั้น ค่าธรรมเนียมในการโอนทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของผู้เช่า สามารถนำมาให้วันรับกระเป๋าได้